En kort beskrivning av min utbildning och arbetserfarenhet.

legitimerad psykolog
legitimerad psykoterapeut
specialist i klinisk psykologi
certifierad EMDR - terapeut

Jag heter Charlotte Botella

och är legitimerad psykolog, klinisk psykoterapeut, och certifierad kris- och traumaterapeut

Under mina ca 30 år som psykolog har jag arbetat inom missbruksvård, skola samt barn- och ungdomspsykiatri. De sex sista åren i Sverige arbetade jag på S:t Lukasmottagningen i Västerås. Parallellt drev jag tillsammans med några kollegor Samtal i Centrum, en privat psykoterapimottagning i Västerås.

Under de senare åren i Sverige vidareutbildade jag mig inom kris- och traumapsykoterapi enligt EMDR-metoden.

Våren 2009 flyttade jag till Torrevieja, där jag öppnade en privat psykoterapimottagning

Här tar jag emot nordbor i behov av individuella samtal, parsamtal eller familjebehandling. Det kan röra sig om enstaka konsultationer eller kortare eller längre samtalsserier. Jag har lång erfarenhet av arbete inom de flesta problemområden som rör barn, ungdomar och deras familjer, liksom psykoterapier med vuxna med olika typer av problem.

en español

in english